De arbeidsmarkt van 2024: kansen en uitdagingen voor corporate recruiters  

In 2024 ervaar je als corporate recruiter een arbeidsmarkt die dynamischer en uitdagender is dan nooit tevoren. De combinatie van afnemende nieuwe banen en aanhoudende krapte, creëert een boeiende mix van kansen en uitdagingen. Dit tijdperk wordt gekenmerkt door proactieve werving, talentpoolbeheer en de noodzaak om wendbaar te zijn om de concurrentie voor te blijven. Deze huidige trends hebben een aanzienlijke invloed op de strategieën van corporate recruiters.

Minder banen, nieuwe wervingsrealiteit  

In 2023 werden nog 165.000 nieuwe banen gecreëerd volgens het UWV, maar voor 2024 wordt verwacht dat dit aantal zal dalen tot ongeveer 61.000. Deze verschuiving heeft een diepgaande invloed op hoe werkgevers naar nieuwe medewerkers kijken. In dit veranderende landschap wordt de definitie van de "perfecte kandidaat" meer flexibel, waardoor bedrijven moeten investeren in talentgroei en open moeten staan voor potentiële kandidaten met groeipotentieel.

Sectorale verschuivingen

De onderstaande grafiek laat de verandering van het totaal aantal banen per sector zien, en toont daarmee interessante inzichten voor strategische en effectieve recruitmentacties. We zien dat sommige sectoren opvallende veranderingen doormaken. In 2023 groeide de sector van specialistische zakelijke diensten met 41.000 banen, en deze groei zet zich voort in 2024 met 16.000 extra banen, voornamelijk door de groei van het aantal zelfstandigen. Maar dat is niet alles. De ICT-sector, die profiteert van digitalisering en thuiswerken, zag in 2023 een groei van 4.000 banen, met een verwachte groei van 12.000 banen in 2024. Dit is een verschuiving van ruim 30%, waardoor de ICT-sector naar verwachting de sterkst groeiende sector in werkgelegenheid van dit jaar wordt.

Situatieschets van de huidige arbeidsmarkt  

De arbeidsmarkt heeft in de afgelopen jaren aanzienlijke veranderingen doorgemaakt. Hier volgen enkele belangrijke trends en uitdagingen waar corporate recruiters in 2024 mee te maken hebben:  

  • Toenemende concurrentie: De concurrentie om talent blijft hoog, vooral in sectoren als technologie, gezondheidszorg en financiën. Meer dan 55% van de vacatures is moeilijk vervulbaar, wat de druk op de arbeidsmarkt enorm verhoogt. Dit heeft geresulteerd in een arbeidsmarkt waarin sollicitanten de overhand hebben en daardoor hogere eisen kunnen stellen.
  • Schaarste aan specifieke vaardigheden: Er is nog steeds een tekort aan specifieke vaardigheden, zoals softwareontwikkeling en data-analyse.
  • Veranderingen in wervingsstrategieën: Traditionele wervingsmethoden zijn niet langer voldoende.

Innovatieve wervingsstrategieën

Innovatie speelt een cruciale rol in de wervingsstrategieën van 2024. Traditionele wervingsmethoden maken plaats voor innovatieve aanpakken zoals employer branding, social media-recruitment en het creëren van talentpools. Corporate recruiters wordt geadviseerd te investeren in een sterke online aanwezigheid en merkidentiteit om potentiële kandidaten aan te trekken en een netwerk van potentiële kandidaten voor toekomstige vacatures op te bouwen. Uit het Job Seeker Nation Report blijkt dat 30% van de werknemers hun werkgever al binnen drie maanden verlaat, voornamelijk vanwege tegenvallende werkzaamheden en negatieve ervaringen op de werkvloer. Dit benadrukt het belang van investeren in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. 

Meer dan 55% van de vacatures is moeilijk vervulbaar, wat de druk op de arbeidsmarkt enorm verhoogt.

Technologie in werving

Technologie, zoals kunstmatige intelligentie en automatisering, is onmisbaar geworden in het wervingsproces. Corporate recruiters moeten deze tools omarmen om efficiënter en effectiever te zijn in het vinden van de juiste kandidaten. Het gebruik van AI-gedreven screeningtools, geautomatiseerde taken en data-analyse verbeteren de wervingsbeslissingen, terwijl persoonlijk contact behouden blijft. Deze balans tussen technologie en menselijke interactie vormt de kern van een moderne recruitmentstrategie.

Demografische veranderingen

Ook hebben we te maken met demografische veranderingen. De vergrijzing zorgt voor een toename van de arbeidsparticipatie van oudere leeftijdsgroepen. Dit biedt zowel uitdagingen als kansen voor recruiters om strategieën te ontwikkelen die inspelen op het werven en behouden van ervaren arbeidskrachten.

Oplossingen voor Corporate Recruitment

Om succesvol te blijven in deze uitdagende arbeidsmarkt, moeten organisaties innovatieve oplossingen bieden aan corporate recruiters, zoals het gebruik van een schaalbaar en flexibel Applicant Tracking System (ATS) zoals OTYS. Dit stelt recruiters in staat zich te richten op strategische taken, verbetert de kandidatenervaring en maakt datagestuurde beslissingen mogelijk, wat essentieel is in de moderne arbeidsmarkt. 

Conclusie: voorbereiden op de toekomst

De toekomst van het werven van personeel draait om flexibel zijn en technologie slim gebruiken. Als je mee kunt veranderen met de nieuwste digitale middelen, ben je beter in staat om de juiste mensen aan te trekken en bedrijven vooruit te helpen. Zo blijf je als recruiter in 2024 succesvol.

Meer lezen over de laatste ontwikkelingen binnen de Corporate Recruitment markt? Lees hier onze blog over: 'Het belang van snelheid en efficiëntie in recruitment tijdens arbeidsmarktschommelingen' of neem contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.