Werving gezien vanuit Russel Ackoff’s DIKUW-model 

Voor recruiters komt het vaak neer op de kwaliteit van de beschikbare gegevens om het onderscheid te maken tussen een goede en een uitstekende beslissing. Het hebben van accurate gegevens en deze omzetten in een uitstekende werving beslissing is niet zo eenvoudig. In dit artikel zullen we stap voor stap verkennen hoe dit kan worden bereikt aan de hand van het DIKUW-model, (Data, Information, Knowledge, Understanding, Wisdom) model geïntroduceerd door Professor Russel Ackoff. 

De driehoek van besluitvorming 

Dit model is bijzonder relevant in de wervingsindustrie. Afgezien van de twee meest voor de hand liggende partijen - de kandidaat en de aannemende manager - moet de recruiter ook met beide partijen tot overeenstemming komen. Deze wervingsdriehoek kan verschillende fouten veroorzaken op diverse niveaus van het besluitnormingsproces. We leggen het verder uit met behulp van het DIKUW-model.  

Data: De basis van besluitvorming 

Aan de basis van het DIKUW-model ligt data. Dit zijn de ruwe stukjes informatie zoals e-mails, databasevelden en documenten. Onze ATS-databases worden overspoeld met veel losse gegevenspunten over kandidaten, vacatures, inhurende managers en bedrijven. Deze data, hoewel overvloedig, is niet bruikbaar in zijn ruwe staat. Het ontbreekt aan de context en samenhang die nodig zijn voor recruiters om hun taken effectief uit te voeren. 

Informatie: Het ordenen van gegevens 

Informatie, het tweede niveau van DIKUW, ontstaat wanneer data georganiseerd, gecontextualiseerd en betekenisvol wordt gemaakt Dit uit zich bijvoorbeeld in goed samengestelde CV's en vacaturebeschrijvingen, die recruiters voorzien van essentiële context over zowel de kandidaat als de baan. Deze twee informatiekluwens beantwoorden vragen zoals 'Wie is deze kandidaat of dit bedrijf?' 'Waar' bevindt de baan zich,' 'Wat' voor soort werkervaring heeft de kandidaat en wat voor soort baan wordt er aangeboden.' 

Informatie geeft een recruiter veel context over zowel de baan als de kandidaat, maar op basis van deze informatie kan geen relevante match worden gemaakt. 

Kennis: Het belang van vaardigheden 

Het derde niveau, kennis, benadrukt de vaardigheden van recruiters om de functionele fit tussen een kandidaat en een baan te beoordelen. Door'Hoe'-vragen te stellen, zoals ‘hoe heb je dit probleem opgelost, hoe zou een nieuwe medewerker dit probleem moeten oplossen‘. Maar ook de interpretatie van antwoorden, kunnen recruiters redelijke matches maken op basis van vaardigheden en ervaring. Het is de procedurele knowhow die ervaren recruiters gebruiken om kandidaten te matchen met de juiste kansen op basis van vaardigheden en ervaring. Het zal nog niet leiden tot geweldige matches. 

Begrip: Diepgaand inzicht 

Begrip, de volgende stap, vereist antwoorden op doordringende 'Waarom'-vragen. Dit niveau scherpt het vermogen van recruiters aan om niet alleen functionele, maar ook culturele en persoonlijke fit tussen kandidaat en bedrijf te beoordelen. Recruiters hebben geleerd dat werving gaat over het begrijpen dat mensen matchen met banen het maken van compromissen inhoudt tussen de verwachtingen van beide partijen. Dit begrip zal leiden tot geweldige matches. 

Wijsheid: Het uiteindelijke doel 

Wijsheid, de top van de piramide, gaat verder dan het efficiënt navigeren van het wervingsproces. In de context van werving betekent wijsheid niet alleen de dingen goed doen, maar ook het juiste doen, zelfsals dat betekent dat kandidaten of bedrijven in een andere richting worden gewezen voor betere matches. 

Conclusie: Streven naar wijze matches 

Hoewel het DIKUW-model theoretisch is en de eisen van het echte leven soms negeert, kan een verkeerde stap in een carrièrehet volledige potentieel van de kandidaat in gevaar brengen. Een recruiter begrijpt dat het wijzen van een kandidaat of bedrijf in een andere richting kan leiden tot veel betere matches. 

We streven ernaar om de juiste matches te maken die zowel kandidaten helpen hun volledige potentieel te bereiken als werkgevers te voorzien van langdurige en bevredigende arbeidsrelaties.