Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op jouw gebruik van de website otys.com (hierna: de "Website"). We raden je aan om het volgende zorgvuldig te lezen.

  1. Informatie en communicatie

OTYS neemt de uiterste zorg in acht om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de gegevens op zijn Website te waarborgen. Niettemin kunnen onnauwkeurigheden en onvolledigheden voorkomen. We garanderen niet dat de inhoud van de Website compleet en/of accuraat is. Je accepteert dat de Website alleen de functionaliteit en andere functies bevat zoals deze zich bevinden op het moment van gebruik ("as is basis").

OTYS is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie. Bovendien is OTYS niet aansprakelijk voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om de Website te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen.

OTYS garandeert niet dat verzonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet ontvangen of verwerken ervan, of voor het laat ontvangen ervan.

OTYS is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de Website aan te passen.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de Website en de gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, gegevensbestanden, foto's, software, handelsmerken, logo's en alle andere materialen die daarin zijn opgenomen, behoren toe aan OTYS of zijn licentiegevers.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OTYS ben je niet gemachtigd om de inhoud van de Website openbaar te maken en/of te reproduceren, tenzij noodzakelijk voor normaal gebruik van de Website en/of toegestaan krachtens dwingend recht. Bovendien is het niet toegestaan om (een niet-substantieel deel van) de Website herhaaldelijk en systematisch op te vragen en te hergebruiken zoals bedoeld in de Databasewet.

  1. Verwijzingen naar websites van derden

De Website kan informatie van derden bevatten en/of verwijzen naar websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of knop). OTYS heeft geen controle over deze informatie en de inhoud van deze websites. Daarom aanvaardt OTYS geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites.

  1. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Nederlands recht is exclusief van toepassing op jouw gebruik van de Website en deze disclaimer. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

  1. Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van de Website, kun je contact met ons opnemen op dit adres: De Bouw 115, 3991 SZ Houten.

 

Privacy Statement

Meer informatie over de mogelijkheden?