Snelheid is essentieel in de werving. Onze chatbot Dora werkt 24/7, doorzoekt het internet naar geschikte kandidaten en voert de eerste gesprekken. De beste kandidaten worden vervolgens ingevoerd in de OTYS wervingssoftware.