Veilige toegang tot informatie is in onze huidige digitale samenleving cruciaal. Beveiliging met alleen een naam en een wachtwoord is aantoonbaar een bron van veel geslaagde hack-pogingen waarbij de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van informatie niet langer gewaarborgd is. Daarom is de toevoeging van 2-factor authenticatie (2FA of MFA) altijd aan te bevelen.

TUNIX levert met de dienst TUNIX/Authenticatie Service een gebruiksvriendelijke dienst voor 2FA. Het gebruik van een App zorgt voor een onovertroffen gebruiksvriendelijkheid. De over meerdere datacenters gedistribueerde opzet garandeert een optimale beschikbaarheid. Onze ISO-certificering en AVG-compliant aanpak garandeert dat uw informatie niet via TUNIX buiten Europa komt.

Hoe verhouden TUNIX & OTYS?

Veiligheid van een applicatie wordt vaak weergegeven in de CIA-driehoek. De componenten zijn Confidentiality, Integrity, Availability. De SaaS applicatie van OTYS borgt deze driehoek door elke gebruiker de mogelijkheid te bieden om met de gebruiksvriendelijke TUNIX/KeyApp tweeweg-verificatie (2FA) aan de toegangsbeveiliging toe te voegen.

Door 2FA te activeren is de onweerlegbaarheid van uw inlog-actie gegarandeerd. Niemand anders dan uzelf kan met uw credentials inloggen, zelfs niet als iemand op de een of andere manier over uw naam en wachtwoord kan beschikken.

Veel methoden van 2FA zijn gebaseerd op het overtypen van codes. Met de TUNIX/KeyApp krijgt u toepassing tot de OTYS-toepassingen door met een enkele toetsaanslag het inloggen goed te keuren. Als uw telefoon dat ondersteunt, kan dat zelfs met een vingerafdruk of gezichtsherkenning.